i vs you dota experts forum
 • hale ne demek
 • muzlim ne demek
 • dalavereci ne demek
 • fakirane ne demek
 • mağfiret ne demek
 • ültimatom ne demek
 • basmakalıp ne demek
 • papara ne demek
 • otomatikman ne demek
 • naklen ne demek
 • cedelleşme ne demek
 • zahmetli ne demek
 • faraş ne demek
 • lavabo ne demek
 • burgu ne demek
 • cevap hakkı ne demek
 • lahos ne demek
 • viroloji ne demek
 • ekser ne demek
 • eğimölçer ne demek
 • malaz ne demek
 • narsisizm ne demek
 • açelya ne demek
 • açık ne demek
 • mübeşşir ne demek
 • baharat ne demek
 • caz ne demek
 • makferlan ne demek
 • haşr ne demek
 • viyolo ne demek
 • yabani ne demek
 • batimetri ne demek
 • tamim ne demek
 • sala ne demek
 • tahterevalli ne demek
 • nanoteknoloji ne demek
 • magmatik ne demek
 • agrandisman ne demek
 • celbetme ne demek
 • omnibüs ne demek
 • zorlu ne demek
 • lades ne demek
 • cankurtaran ne demek
 • zalim ne demek
 • iyicil ne demek
 • kalavra ne demek
 • nergis ne demek
 • magnezyum ne demek
 • otorizasyon ne demek
 • aort ne demek
 • alesta ne demek
 • kanaat ne demek
 • ilmik ne demek
 • rotor ne demek
 • akustik ne demek
 • ajitasyon ne demek
 • sağduyu ne demek
 • fortçu ne demek
 • müzik ne demek
 • ibadet ne demek
 • limitet ne demek
 • talepkâr ne demek
 • laktaz ne demek
 • esra ne demek
 • formül ne demek
 • giriftzen ne demek
 • gladyatör ne demek
 • patates ne demek
 • barograf ne demek
 • namdarlık ne demek
 • kanuni ne demek
 • nece ne demek
 • hakşinas ne demek
 • istihfaf ne demek
 • paradi ne demek
 • zemberek ne demek
 • balkan ne demek
 • tahayyül ne demek
 • otonomluk ne demek
 • manga ne demek
 • burak ne demek
 • izafet ne demek
 • bilgisayar ne demek
 • emisyon ne demek
 • yastama ne demek
 • nazire ne demek
 • umman ne demek
 • Kelimemiz
  girift
  girift Ne Demek?

  Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık. - sıfat

  Güzel yazı sanatında boş yer bırakmayacak biçimde iç içe istif edilmiş (yazı).

  Klasik Türk müziğinde kullanılmış, neye benzer bir çalgı. - isim, müzik

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Girift bir konudur bu, en başta yeni şiir kavramı ile karıştırılır.

  M. C. Anday

   

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  girift Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  girift Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  girift Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  girift Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  girift Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  girift Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  girift Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  cumhurbaşkanı seçimi mutluluğun resmi